منو اصلی
لینکهای مفید

 1. دستورالعمل تکمیل فر مهای جدید باروری سالم
 2. دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری
 3. تعریف واژه های موجود در دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری
 4. جداول باروری سالم- ویژه ارائه دهنده خدمت
 5. رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت
 6. رویکردهای پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در راستای ارتقای نرخ باروری کلی
 7. متن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری
 8. متن نامه ابلاغی در خصوص پدیده تک فرزندی
 9. متن نامه ابلاغی در مورد هدایت برنامه های باروری سالم با توجه به سیاستهای کلی جمعیت
 10. دستورالعمل شماره یک سلامت جمعیت
 11. چك ليست پايش كلاس هاي آموزش هنگام ازدواج آقايان
 12. چك ليست پايش كلاس هاي آموزش هنگام ازدواج خانمها
 13. چك ليست دريافت، نگهداري و توزيع كنتراسپتيو


   دانلود : راهنمای_بستن_لوله_های_رحمی_.pdf           حجم فایل 1703 KB
   دانلود : دستورعمل_مراقبت_باروری_ویژه-.pdf           حجم فایل 658 KB