منو اصلی
لینکهای مفید

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا نوانورافشار   

سمت :رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی –  Mph mental health

پست الکترونیک: nourafsharZ1@medsab.ac.ir

تماس:داخلی 230

 

 
 

نام و نام خانوادگی : زهرا کیوانلو

سمت : کارشناس مداخلات آموزشی

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رونیک : zahrakeyvanlo1362@gmail.com   

 

 

 
 
 

 

نام و نام خانوادگی : سید احمد علیکی

سمت : کارشناس آموزش و توانمند سازی کارکنان-توسعه محیط های حامی سلامت

مدرک تحصیلی :  کارشناس  ارشد آموزش و ارتقای سلامت

پست الکترونیک:aliyaki.health.edu@gmail.com