منو اصلی
لینکهای مفید

 

 

نام و نام خانوادگی : دکتر زهرا نوانورافشار   

سمت :رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت

مدرک تحصیلی :دکترای پزشکی –  Mph mental health

پست الکترونیک: nourafsharZ1@medsab.ac.ir

تماس:داخلی 230

 

 
 

نام و نام خانوادگی : الهام بهنام طلب

سمت : کارشناس  رسانه و مداخلات آموزشی

مدرک تحصیلی :  کارشناس ارشد آموزش سلامت - MPH مدیریت و اصلاحات نظام سلامت

پست الکترونیک :             behnamtalabE1@medsab.ac.ir        

 

 

 
 
 

 

نام و نام خانوادگی : سید احمد علیکی

سمت : کارشناس آموزش و توانمند سازی کارکنان-توسعه محیط های حامی سلامت

مدرک تحصیلی :  کارشناس  بهداشت عمومی

پست الکترونیک:aliyakiS1 @medsab.ac.ir