منو اصلی
لینکهای مفید

 

  

دبیر خانه پزشك خانواده و بيمه روستائي :

•1. مشاركت و برنامه ريزي در اجراي برنامه بيمه روستايي و پزشك خانواده در روستاها و شهرهاي زير 20000 نفر.

•2. نظارت و پايش مراكز مجري برنامه.

•3. هماهنگي جهت راه اندازي سامانه ملي سلامت ايرانيان.

•4. هماهنگي و پيگيري جلسات استانی (اداره کل بیمه سلامت استان )در تنظیم قرارداد و توزيع اعتبارات برنامه پزشك خانواده .

•5. ارائه آئين نامه ها ، دستورالعمل ها ، متون آموزشي مورد نياز پزشكان و اعضای تيم سلامت .

•6. انجام ضریب عملکرد و حضور و محاسبه 80 %حقوق اعضای تیم سلامت .

•7. پایش و ارزشیابی و محاسبه 20%حقوق اعضای تیم سلامت .