دوشنبه ١٢ خرداد ١٣٩٩
بخش سوختگی

مسئول : ثمانه غلامی حسن آباد

بخش سوختگي بيمارستان واسعي  كه در سال 1392 شروع به كار كرده است .مساحت اين بخش 600متر مربع مي باشد و داراي 10 تخت فعال است .با يك اتاق icu و يك اتاق ايزوله ويك اتاق جهت درمانگاه سوختگي مي باشد .

و روزانه 10 الي 17  مراجعه سرپايي جهت تعويض پانسمان دارد. تعداد پرسنل اين بخش 16 نفر مي باشد ودر بخش روزانه توسط فوق تخصص سوختگي (دكتر واهب )ويزيت انجام ميشود.بيماران به صورت مستقيم از درمانگاه سوختگي پذيرش ميشوند وچنانچه كيس بستري باشند مستقيما به بخش سوختگي جهت بستري انتقال مي يابند.