منو اصلی
لینکهای مفید

نشریه

مجازی داوطلبان سلامت قطب شمال شرق کشور

نشریات نقش مهمی در بالا بردن آگاهی و رشد و تعالی جامعه دارد .امروزه با توجه به مدرنیزه شدن دنیا و پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات

 استفاده از فضای مجازی می تواند فرصتی مناسب برای موضوعات نظیر اطلاع رسانی و اموزش در زمینه سلامت فردی و جمعی جامعه

 باشد  .

 نشریات مجازي پديده‌اي نسبتاً جديد در رویکرد های آموزشی و اطلاع رسانی است، پديده‌اي كه بالقوه تاثيري شگرف بر نظام‌هاي

ارتباطی خواهدداشت، دراین شیوه اطلاع رسانی و ارتباطی محدوديت‌هاي زماني و مكاني با فرصت‌هاي يادگيري قابل انعطاف و

 دسترسي جایگزین می شود .

امید است با بالا بردن سطح آگاهی خود و جامعه زمینه توانمندی اقشار مختلف جامعه در امر سلامت را فراهم آوریم.

به این منظور و همگام شدن با پیشرفت علوم و فناوری اطلاعات درسال گذشته نشریه مجازی داوطلبان سلامت درسه قطب دانشگاهی

تهران - شیراز وزاهدان ودر سال جاری درقطب شمال شرق کشور با مدیریت دانشگاه سبزوار فعال گردید .

در سال جاریاطلاع رسانی وآموزش داوطلبان سلامت ازطریق بارگزاری14شماره نشریه مجازی داوطلبان سلامت با همکاری قطب های

 دانشگاه های تهران فارس--زاهدان وسبزوار ومشارکت تمامی دانشگاه های کشوردر حال انجام می باشد.

بسیار خرسندیم که در منطقه شمال شرق کشور زمینه ای برای تولید نشریه مجازی جهت داوطلبان سلامت کشور فراهم شده است.

q