سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
طرح دوره و درس

طرح دوره و طرح درس های ارائه شده توسط گروه از طریق فایلهای ذیل قابل مشاهده می باشد.

   دانلود : lesson plan- behdasht 3 -SABZEVAR.doc           حجم فایل 401 KB
   دانلود : NEW-lesson plan behdasht 2 -SABZEVAR.doc           حجم فایل 376 KB
   دانلود : NEW-Lesson plan behdasht 1-SABZEVAR-93.doc           حجم فایل 115 KB
   دانلود : NEW cource plan behdasht 3- SABZEVAR.doc           حجم فایل 112 KB
   دانلود : NEW-cource plan behdasht 2- SABZEVAR-93.doc           حجم فایل 115 KB
   دانلود : NEW-cource plan behdasht 1- SABZEVAR-93.doc           حجم فایل 98 KB
مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir