منو اصلی
لینکهای مفید  1. دستورالعمل تکمیل فر مهای جدید باروری سالم
  2. دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری
  3. تعریف واژه های موجود در دستورالعمل روش های پیشگیری از بارداری
  4. رویکردهای افزایش نرخ باروری کلی متناسب با اهداف سلامت
  5. رویکردهای پیشنهادی دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس در راستای ارتقای نرخ باروری کلی
  6. متن ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری
  7. متن نامه ابلاغی در خصوص پدیده تک فرزندی
  8. متن نامه ابلاغی در مورد هدایت برنامه های باروری سالم با توجه به سیاستهای کلی جمعیت
  9. دستورالعمل شماره یک سلامت جمعیت
  10. جداول باروری سالم- ویژه ارائه دهنده خدمت

   دانلود : TL_-_indication.pdf           حجم فایل 726 KB