مرکز انجام معاینات شغلی واحد بهداشت حرفه ای

مرکز معاینات شغلی

معرفی مرکز انجام معاینات شغلی  واحد بهداشت حرفه ای

مرکز انجام معاینات شغلی  واحد بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی که پیش تر با نام کلینیک بهداشت حرفه ای شناخته می شد ، سابقه ای بیش از 17 سال دارد . روزانه تعداد قابل توجهی مراجعین متقاضی انجام معاینات شغلی را به دلایل متفاوت از استخدام و بازنشستگی پیش از موعد گرفته تا کارت سلامت و معاینات ادواری کارخانجات ، کارگاهها و .... به این مرکز مراجعه می کنند . در این مرکز خدمات شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،اسپیرومتری (تست ریه)،نوار قلب و ویزیت پزشک دوره دیده طب کار ارائه می شود .

 ابراهیم محمد پور  ادیولوژیست  ، الهام زرقی اپتومتریست ،  خانم دکتر عاطفه اسدی   پزشک دوره دیده  طب کار  و  خانم محمدی نیروی  بهداشت حرفه ای  این مجموعه هستند که خدمات معاینات سلامت شغلی را ارائه می دهند.

این مرکز در محل معاونت بهداشتی و طبقه اول ساختمان شماره 3 این معاونت واقع است .

شماره های تماس  :44645200--44645620 داخلی 251 و 248