سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
اعضاء هیئت علمی

اعضاء هیئت علمی گروه رادیولوژی
  دکتر رامین شهرآئینی

دکتر رامین شهرآئینی(مدیرگروه)

 

 

 

دکتر محسن صبوری

دکتر محسن صبوری


 

مقطع بالینی
دسترسی سریع

   
   
   
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir