پنج شنبه ٠٦ تير ١٣٩٨
فهرست اساتید مشاور

 

                                                     

 

                                       

                                                   برنامه اساتید مشاور در نیمسال اول 98-97

 

اساتید گروههای آموزشی ساعت حضور
خانم صدیقه خلیلی شومیا گروه اتاق عمل

شنبه - یکشنبه       14-8

دوشنبه              10-8

خانم زهره محمدزاده گروه هوشبری

شنبه                15- 13:30

دوشنبه              16-14

سه شنبه            18-15:30

آقای دکتر کاظم عباس زاده گودرزی
گروه علوم آزمایشگاهی

شنبه     14-8

یکشنبه- سه شنبه 16-14

آقای دکتر روح اله قهرمانی اصل گروه پرتو شناسی

شنبه                10-8

دوشنبه              14-8

چهارشنبه            10-8

آقای مجتبی راد گروه فوریتهای پزشکی

شنبه - یکشنبه       14-8

دوشنبه              12-10

 
 
 
 
                                                                                                                                               مسئول اساتید مشاور
                                                                                                                                               سرکار خانم رویا اکبرزاده
 
 
 
 
 
 
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir