يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
فهرست اساتید مشاور                                                    

                                     

                                                   برنامه اساتید مشاور در نیمسال اول 98-99


 

 

ردیف

گروه و ترم تحصیلی

استاد مشاور

ایام حضور

ساعات حضور

محل حضور

تلفن داخلی

1

ترم 1 و 3 کارشناسی پیوسته و 4 کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

خانم دکتر فاطمه قارداشی

شنبه

12-8

اتاق12

8342

2

ترم 6 و 8 کارشناسی پیوسته و2 کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل

خانم دکتر رقیه زردشت

شنبه

12- 8

اتاق 11

8342

3

ترم 2 و 4 کارشناسی پیوسته و 3 کارشناسی ناپیوسته هوشبری

خانم زهره محمد زاده تبریزی

دوشنبه

سه شنبه

18-16

18-16

اتاق 55

8412

4

علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر کاظم عباس زاده گودرزی

شنبه

چهارشنبه

12-8

10-8

اتاق 2

8369

5

فوریت پزشکی

خانم دکتر عزت صمدی پور

یکشنبه

دوشنبه

12-8

14-10

اتاق 12

8342

6

فیزیک پزشکی و علوم پرتوی

آقای دکتر مصطفی رباط جزی

یکشنبه

سه شنبه

12-8

12-8

اتاق 3

8353

7

ترم 6 و 8 کارشناسی پیوسته و 1 کارشناسی ناپیوسته هوشبری

خانم دکتر حمیده یزدی مقدم

دوشنبه

12-8

اتاق 55

8412

 

  

 

 

 

 

مسئول اساتید مشاور

                                                                                                                                               سرکار خانم رویا اکبرزاده

 

 

 

 

 

 
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir