پنج شنبه ٠٨ خرداد ١٣٩٩
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[195رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[129رای]