پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
گالری تصاویر


بیمارستان واسعی سبزوار


[191رای]بیمارستان واسعی سبزوار


[124رای]