سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

کلیه دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفه ، موظفند پس از تسویه حساب و اتمام مراحل فراغت از تحصیل ،با مراجعه به امور دانش آموختگان دانشگاه معرفی نامه  خودرا به حوزه نظام وظیفه دریافت نمایند.

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه