سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

ü       ارسال فرم در خواست تاییدیه تحصیلی از مراکز متقاضی به آدرس پستی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار-معاونت آموزش –امور دانش آموختگان   .

 

ü       تصویر گواهی پایان خدمت طرح نیروی انسانی و یا معافیت از آن (جهت رشته هایی که مشمول خدمت طرح می باشند.)

 

ü       داشتن ابلاغ طرح برای مواردی که درخواست تاییدیه جهت محل انجام طرح باشد.

 

ü       تصوير گواهی وضعیت بدهی به صندوق رفاه وزارت بهداشت(تسویه حساب به صورت کامل یا تقسیط بدهی)   

 

دانش آموخته گرامی بعد از دریافت مدارک فوق می بایست سایر شرایط لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی طبق مقررات وزرات متبوع توسط امور دانش آموختگان بررسی ودر صورت نداشتن منع قانونی (فقط به صورت محرمانه از طریق پست نامه) به مرکز درخواست کننده تاییدیه تحصیلی ارسال انجام خواهد شد.

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه