پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
مسئول دفتر

              نام و نام خانوادگی: حاجیه بی بی   امیری                           


 
مدرک تحصیلی کارشناس مدیریت آموزشی و برنامه ریزی

 نوعاستخدام :رسمی

آدرس : پردیس دانشگاه - دانشکده پرستاری و مامایی

پست الکترونیک : hb1amiri@gmail.com

فکس

تلفن : 44018322 

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir