فرم تفاهم نامه 1396

الف- فرم هزینه ای تفاهم نامه بودجه ای سال 1396 (مهلت تكميل 96/01/17) :

 

ردیف نام فرم دانلود
1 فرم تفاهم نامه بودجه ای سال 1396

 

ب- فرم های آماری تفاهم نامه (مهلت تكميل 96/01/17) :

ردیف نام واحد دانلود
1 معاونت دانشجوئی

2 معاونت آموزشی
3 معاونت تحقیقات و فناوری
4 معاونت غذا و دارو
5 حوزه درمان
6 حوزه بهداشت
7 فوریت های پزشکی

 ٠٨:٢١ - دوشنبه ٢٤ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٩:١٩ - يکشنبه ٢٣ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٨:٤٦ - سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ٠٧:٥٥ - سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
 ١٢:٣٦ - دوشنبه ١٧ دی ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
ادامه اخبار...