دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
اطلاعیه در مورد انتخاب مجلات معتبر برای چاپ مقالات منتج از پایان نامه

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد پرستاری کلیه رشته ها

با توجه به گسترش کلاهبرداری در زمینه ی چاپ مقالات به عناوین گوناگونی همچون داشتن نمایندگی مجلات معتبر خارجی در ایران و موارد دیگر، قبل از Submit مقاله نسبت به معتبر بودن مجله و Indexing اظهار شده توسط آن، اطمینان حاصل نمایید.

1-     برای اطمینان از Indexing مجلات در ISI از طریق لینک زیر اقدام به جستجوی مجله بر اساس نام آن و یا ISSN آن نمایید.

https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action?SID=B2-x2Fd7mR3RY6wsxxQOG8emRYLBFpyHr9nXZX-18x2dMEDG5tNcuzFTPTpUU0DGKQx3Dx3D9oTeGBx2F73hZ7V8RsMNdOXwx3Dx3D-YwBaX6hN5JZpnPCj2lZNMAx3Dx3D-jywguyb6iMRLFJm7wHskHQx3Dx3D&SrcApp=IC2LS&Init=Yes

 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Alpha=A

 

2-    برای اطمینان از Indexing مجلات در Pubmed از طریق لینک زیر اقدام به جستجوی مجله بر اساس نام آن و یا ISSN آن نمایید.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals

 

3-   برای اطمینان از Indexing مجلات در Scopus از طریق لینک زیر اقدام به جستجوی مجله بر اساس نام آن و یا ISSN آن نمایید.

https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=NO%20ORIGIN%20DEFINED

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir