چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩
اطلاعیه جلسات دفاعیه

اطلاعیه جلسه دفاعیه

 

عنوان:                                                                                                              

"بررسی تاثیر حضور پرستار مدیریت کننده دقیق زمان

بر نتایج ROSC و CO2 انتهای بازدمی در بیماران ایست قلبی تنفسی

بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1398 

 


جلسه دفاع پایان نامه دانشجو  :   آقای حسین شهرآبادی

رشته تحصیلی  :  کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 

 

زمان: سه شنبه 99/3/27       ساعت : 10 صیح

مکان: پردیس دانشگاه، بلوک B . کلاس 7

 


منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir