جمعه ٣١ خرداد ١٣٩٨
اطلاعیه جلسات دفاعیه

اطلاعیه جلسه دفاعیه

 

عنوان:

" بررسی وضعیت دیسترس اخلاق و عوامل مرتبط با آن در پرستاران خانه های سالمندان خراسان رضوی در سال 1397 "

 

 

دانشجو : علی صداقتی

مقطع:  کارشناسی ارشد

رشته : پرستاری  سالمندی

زمان : یک شنبه 98/4/2 ساعت 12-10 صبح

مکان : پردیس دانشگاه - بلوک C طبقه منفی یک-  سالن اجتماعات  EDC

 

 

اطلاعیه جلسه دفاعیه

 

عنوان:

" بررسی تاثیر مراقبت معنوی بر میزان شادکامی سالمندان

 خانه سالمندان مادر شهر سبزوار در سال 1397 "

 

 

دانشجو : تکتم عیاری

مقطع:  کارشناسی ارشد

رشته : پرستاری  سالمندی

زمان : دو شنبه 98/4/3 ساعت 12-10 صبح

مکان : پردیس دانشگاه - بلوک C طبقه منفی یک-  سالن اجتماعات  EDC

 

 منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir