يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
لیست استعداد درخشان

 

 

استعدادهای درخشان دانشکده پرستاری و مامایی

 

شماره دانشجویی

رشته

نام و نام خانوادگی

ردیف

95140024

پرستاری

سعیده قربانی دوم

1

93140018

پرستاری

مائده فصیح فر

2

94140027

پرستاری

مریم محمدیانی

3

94240026

پرستاری

هدی فکور

4

95125017

مامایی

فاطمه شجاعی

5

93125020

مامایی

سعیده قزی

6

95148001

کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه

سعید اسلامی تبار

7

95146007

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندان

تکتم مکانیکی

8

94240026

پرستاری

هدی فکور

9

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir