يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
کارگاه

کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

عنوان کارگاه

ردیف

96/10/18

97/2/20 

آقای دکتر عصاررودی

دکتر عباس زاده - دکتر برهانی

ابزارسازی در پژوهش

اخلاق حرفه ای 

1

2

       

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir