شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
گروه پرستاری داخلی جراحی ، مراقبت های ویژه، اورژانس و کودکان

                  قاسمی                                         

موسی الرضا تدین فر              محمدرضا قاسمی                   دکتر مصطفی راد            دکتر عبدالقادر عصاررودی 

               

     طاهره توفیقیان                  محمد قلی زاده    زهرا استاجی 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir