دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
اعضاء گروه

 

         

 

صالح آبادی

ابوالفضل راد

پارسایی

 

  رها صالح آبادی  لیلی مویید    ز هرا پارسایی مهر         

 

ابوالفضل راد


     

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir