دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩
زهرا استاجی

تصویر

زهرااستاجی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد داخلی - جراحی  پرستاری

مرتبه علمی:عضو هیات علمی دانشکده 
سمت: مربی

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 05144018333
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:
   دانلود : CV.Astaji.pdf           حجم فایل 419 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir