شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
مهدی جمالی نیک

 

جمالی

مهدی جمالی نیک


مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

مرتبه علمی: عضو هیات علمی طرحی 
سمت: مربی دانشکده 

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی 
تلفن: 
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir