يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
رها صالح آبادی

صالح آبادی

رها صالح آبادی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سالمندی

 


مرتبه علمی: مربی
سمت: عضو هیات علمی دانشکده پرستاری


آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 05144018462
فكس: 


پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir