يکشنبه ٠٥ بهمن ١٣٩٩
مدیر گروه : زهرا پارسایی مهر

پارسایی

زهرا پارسایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روان پرستاری 

مرتبه علمی: مربی  و عضو هیات علمی دانشگاه 
سمت: مدیر گروه پرستاری  

آدرس: دانشکده پرستاری و مامایی
تلفن: 
فكس: 

پست الكترونیك: 
صفحه شخصی:
   دانلود : رزومه english (1).pdf           حجم فایل 559 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir