شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار

 

در تیر ماه ۱3۹7 و  در راستای سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور استفاده از ظرفیت عظیم مشارکت عمومی در تأمین سلامت و در جهت تحقق بند ۱۱ سیاست های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری موضوع افزایش آگاهی، مسئولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها، سازمانهای فرهنگی، آموزشی

و رسانه ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان تشکیل گردید.

از جمله وظایف و مسئولیت این معاونت مدیریت و راهبری ظرفیت های اجتماعی در بخش سلامت در مناطق تحت پوشش و هدایت آنها در جهت توسعه و ارتقاء نظام سلامت از طریق سازماندهی، توسعه و حمایت از مؤسسه خیریه و سازمانهای مردم نهاد و  ارتباط مؤثر با واحدهای درون بخشی و سازمانهای بین بخشی می باشد.
امید است این مهم با هم اندیشی کلیه اندیشمندان، اعضای هیأت علمی، مدیران، کارکنان و دانشجویان دانشگاه و تعامل  سازنده با سازمانهای بین بخشی، سازمانهای مردم نهاد و مؤسسات خیریه، فرهنگ سلامت، اطلاع رسانی در حوزه سلامت محقق گردد.

دسترسی سریع

پیوندهای مفید

سبزوار- میدان طالقانی، ابتدای خیابان علامه، ساختمان دانشگاه علوم پزشکی، طبقه پنجم، معاونت اجتماعی

صندوق پستی: 319 کد پستی:

تلفن: 44011592-051 آدرس اینترنتی: vcSocial.medsab.ac.ir پست الکترونیک: vc.Social@medsab.ac.ir