دسترسی سریع
دوشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٩

گزارش تصویری نشست مشترک معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت  با مدیران پرستاری و اعضاء نظام پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار