دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩
دروس ارائه شده در ترم

 

 

 

دروس ارائه شده درنیمسال اول 1400-1399

 

 

نحوه انتخاب واحد اینترنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir