سه شنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٧
mail.medsab.ac.ir نقشه سایت تماس با ما ورود اعضا English
 

 


 

*   قابل توجه دانش آموختگان رشته  کارشناس اتاق عمل

    جهت تسویه حساب ،فقط بر اساس تاريخ هاي اعلام شده ذيل به واحد دانش آموختگان مراجعه فرماييد.

 

1396/05/15و1396/05/16   

        


 

*   قابل توجه دانش آموختگان رشته کارشناسی علوم آزمایشگاه

    جهت تسویه حساب ،فقط بر اساس تاريخ هاي اعلام شده ذيل به واحد دانش آموختگان مراجعه فرماييد.

1396/05/17 و 1396/05/18

     

*   قابل توجه دانش آموختگان رشته  کارشناس پرستاری

    جهت تسویه حساب ،فقط بر اساس تاريخ هاي اعلام شده ذيل به واحد دانش آموختگان مراجعه فرماييد.

      96/05/21و  96/05/22


 

*   قابل توجه دانش آموختگان رشته

    جهت تسویه حساب ،فقط بر اساس تاريخ هاي اعلام شده ذيل به واحد دانش آموختگان مراجعه فرماييد.

 

    


 

*   قابل توجه دانش آموختگان رشته

    جهت تسویه حساب ،فقط بر اساس تاريخ هاي اعلام شده ذيل به واحد دانش آموختگان مراجعه فرماييد.

 

  

 


 

*   قابل توجه دانش آموختگان رشته مامایی

    جهت تسویه حساب ،فقط بر اساس تاريخ هاي اعلام شده ذيل به واحد دانش آموختگان مراجعه فرماييد.

 

     


 

 

 

 

 

درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه