:علم سنجی

 

 

 منابع الکترونیکی:

 

رتبه بندی:

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار:

 

موسسه ملی تحقیقات علوم پزشکی:

 

صفحه اصلی وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:

 

eprints:

        سبزوار- بولوار شهدای هسته ای، بالاتر از یادبود شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری

صندوق پستی: 319                                 کد پستی: 9617913114- 9617913112

تلفن: 44018319-051               آدرس اینترنتی: www.medsab.ac.ir