شنبه ٠٤ بهمن ١٣٩٩
عنوان

عنوان

سیاست‌ها

در راستای بومی سازی دانش و فناوری‌های نوین پزشکی، ارتباط جامعه صنعتی با جامعه علمی پژشکی کشور، سیاست‌های این مرکز تدوبن شدند؛

  • ايجاد شبكه همكاري هاي مشترك با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از کشور در راستای پژوهش‌های نوین مشترک
  •  انتشار نتايج تحقيقات كاربردي با رويكرد تجاري سازي آنها
  •  پشتيباني علمي از سياست هاي نظام پزشکی و سلامت كشور
  •  توجه به نيازهاي جامعه در تحقيقات
عنوان

تاریخ روز

عنوان