دسترسی سریع
چهارشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٩

پمفلت های آموزشی سالمندان


منبع: مرکز تحقیقات سالمندان  http://medsab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=1423بیماری آلزایمر دارو درمانی در سالمندان
سکته مغزی
ورزش و سلامت سالمندان
نیازهای تغذیه ای سالمندان
سالمندی و سلامت زنان

آشنایی با مرکز تحقیقات

سلامت سالمندان

شهر دوستدار سلامت سالمندان

تعالیم اسلامی و

کرامت اجتماعی در سالمندان